Pazarcı Mahallesi 1334-8 ada

    İLAN           Gazipaşa İlçesi Pazarcı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1334 ada 8 nolu parselde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 05.09.2017 tarih ve 103 sayılı Gazipaşa Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış; 06.11.2017 gün ve 997 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunmuştur. Belediye Meclis Kararları ve planlar 22.12.2017 tarihinden 20.01.2018 tarihleri arasında 30(otuz) gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır.              ...


Pazarcı Mahallesi 815-818 ada

İLAN           Gazipaşa İlçesi Pazarcı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 815 ve 818 nolu adalarda yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 03.07.2017 tarih ve 91 sayılı Gazipaşa Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış; 06.11.2017 gün ve 996 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunmuştur. Belediye Meclis Kararları ve planlar 20.12.2017 tarihinden 18.01.2018 tarihleri arasında 30(otuz) gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır.                Adil ÇE...


Koru Mahallesi sınırları içerisinde 19L-IV-A uygulama

İLAN           Gazipaşa İlçesi Koru Mahallesi sınırları içerisinde 19L-IV-A uygulama imar planı paftasında yer alan 252 ada 88 nolu parselde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 03.07.2017 tarih ve 92 sayılı Gazipaşa Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış; 09.10.2017 gün ve 915 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunmuştur. Belediye Meclis Kararları ve planlar 15.12.2017 tarihinden 13.01.2018 tarihleri arasında 30(otuz) gün süre ile ilan tahtasına asılmışt...


TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

ANTALYA İLİ GAZİPAŞA BELEDİYESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazipaşa Belediyesinin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması ve diğer kamu kurum ve kuruluşları dernek ve vakıflar tarafından Gazipaşa Belediyesine kiral...


Pazarcı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1/1000 ölçekli

İLAN           Gazipaşa İlçesi Pazarcı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 834 ada 1 nolu parselde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 05.06.2017 tarih ve 90 sayılı Gazipaşa Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış; 13.06.2017 gün ve 571 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunmuştur. Belediye Meclis Kararları ve planlar 27.07.2017 tarihinden 25.08.2017 tarihleri arasında 30(otuz) gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır     Adem KAYA Belediye B...


Gazipaşa-Kahyalar 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı

İLAN           Gazipaşa İlçesi, Gazipaşa-Kahyalar 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı (ÇDP), “Turizm Yerleşme Alanları”na ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli ÇDP Plan Hükmü Değişikliği 644/648 sayılı KHK’nin 13/A maddesi uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 07.06.2017 tarih ve 6424 sayılı Makam Olur’u ile onaylanmış olup; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 20.06.2017 tarihinde askıya çıkarılmıştır. 3194 sayılı İmar Kanunu gereğince ilan olunur.               Semra Yalçın BİLGİ...


İstiklal Mahallesi sınırları içerisinde 20L-IV-A uygulama

İLAN           Gazipaşa İlçesi İstiklal Mahallesi sınırları içerisinde 20L-IV-A uygulama imar planı paftasında yer alan 1288 ada 5 nolu parselde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 01.11.2016 tarih ve 130 sayılı Gazipaşa Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış; 08.05.2017 gün ve 397 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunmuştur. Belediye Meclis Kararları ve planlar 14.06.2017 tarihinden 13.07.2017 tarihleri arasında 30(otuz) gün süre ile ilan tahtasına ası...


Beyobası Mahallesi sınırları içerisinde 20K-III-B Uygulama İmar Planı

İLAN           Gazipaşa İlçesi Beyobası Mahallesi sınırları içerisinde 20K-III-B uygulama imar planı paftasında yer alan 102 ada 14 nolu parselde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 01.03.2017 tarih ve 44 sayılı Gazipaşa Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış; 08.05.2017 gün ve 415 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunmuştur. Belediye Meclis Kararları ve planlar 14.06.2017 tarihinden 13.07.2017 tarihleri arasında 30(otuz) gün süre ile ilan tahtasına ası...


Pazarcı Mahallesi sınırları içerisinde 20K-2C,D, 20K-3A,B

İLAN   Gazipaşa İlçesi Pazarcı Mahallesi sınırları içerisinde 20K-2C,D, 20K-3A,B uygulama imar planı paftalarına giren 6 ada 47 ve 73 nolu parsellerin bulunduğu alanda yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 01.02.2016 tarih ve 023 sayılı Gazipaşa Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunmuş; Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.05.2016 tarih ve 475 sayılı kararı ile değiştirilerek onanmıştır. Belediye Meclis Kararları ve planlar 23.05.2017 tarihinden 21.06.2017 tarihleri ...


İmar Değişikliği İlanı Kahyalar Mahallesi

İLAN   Gazipaşa İlçesi Kahyalar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 864 hektar büyüklüğündeki alanda, 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planı, 01.08.2016 tarih ve 87 sayılı Gazipaşa Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunmuş; 07.11.2016 gün ve 1207 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile değiştirilerek onaylanmıştır. Belediye Meclis Kararları ve planlar 15.05.2017-13.06.2017 tarihleri arasında 30(otuz) gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır.     ...