İLAN

 

       

        Gazipaşa İlçesi Bakılar Mahallesi sınırları içerisinde Hacımusa Deresi bitişiğinde yer alan 25 m.’lik yol güzergahının bir kısmının düzenlenmesine ilişkin yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 04.12.2017 tarih ve 147 sayılı Gazipaşa Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunmuş; Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2018 tarih ve 670 sayılı kararı ile değiştirilerek onanmıştır. Belediye Meclis Kararları ve planlar 11.10.2018 tarihinden 09.11.2018 tarihleri arasında 30(otuz) gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır.                                   

 

         İlan olunur.

          

Adem KAYA

Belediye Başkan Yard

Paylaş