İhale İlanları - T.C. Gazipaşa Belediyesi
İhale İlanları
İHALE İLANI
İHALE İLANI
GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR     1- Gazipaşa İlçesi sınırları içerisinde "Ambalaj Atıklarının Toplanması, geri Kazanımı, Ortadan Kaldırılması ve Depolanması İşi", 2886 Sayılı DİK ’nun 45. Maddesi gereğince "Açık ..
GÜNCEL İHALE İLANIMIZ BULUNMAMAKTADIR.
GÜNCEL İHALE İLANIMIZ BULUNMAMAKTADIR.
GÜNCEL İHALE İLANIMIZ BULUNMAMAKTADIR.