TOKİ’ye devrolan parsellerde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama

İLAN           Gazipaşa İlçesi Koru ve Bakılar Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ve TOKİ’ye devrolan parsellerde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 11.03.2019 gün ve 191 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanmıştır. Belediye Meclis Kararları ve planlar 03.04.2019 tarihinden 02.05.2019 tarihleri arasında 30(otuz) gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır.                                                                                                    ...


Gazipaşa İlçesi, Gazipaşa İlçesi Pazarcı ve Koru Mahalleleri 2. ve 3.

  İLAN           Gazipaşa İlçesi, Gazipaşa İlçesi Pazarcı ve Koru Mahalleleri 2. ve 3. Derece Doğal Sit Alanına ait 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22.02.2019 tarih ve 45217 sayılı Makam Olur’u ile 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109. Maddesi uyarınca tadilen onaylanmış olup; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 12.03.2019 tarihinde bir (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır. 3194 ...


PAZARCI MAHALLESİ 18. MADDE UYGULAMASI 6. ETAP

İLAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR                Gazipaşa Belediye Encümeninin 02.10.2018 tarih ve 238 sayılı  kararı ile   Pazarcı mahallesi VI.Etap 3194/18. madde imar uygulama bölgesi       21 ada  2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 45, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71,  22 ada 48, 27 ada 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 27, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89...


PAZARCI MAHALLESİ 18. MADDE UYGULAMASI 5. ETAP

İLAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR              Gazipaşa Belediye Encümeninin 02.10.2018 tarih ve 237 sayılı  kararı ile   Pazarcı mahallesi V.Etap Geri Dönüşüm ve 3194/18. madde imar uygulama bölgesi 1486 ada 1, 2, 3, 4, 1487 ada 1, 2,  1488 ada 1, 2, 3, 4, 5, 1489 ada 1, 2, 3, 4, 1490 ada 1, 2, 3,  1491 ada 1, 2, 1492 ada 1, 2, 1494 ada 1, 2, 1495 ada 1, 2, 3, 1496 ada 1, 2, 3, 1497 ada 1, 2, 3, 4, 5, 1498 ada 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1499 ada 1...


Yeni Mahalle sınırları içerisinde yer alan ticaret alanı ve konut altı

İLAN           Gazipaşa İlçesi Yeni Mahalle sınırları içerisinde yer alan ticaret alanı ve konut altı ticaret alanı olarak planlı bulunan, 138 ada 53 ve 392 ada 1 parsellerin Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2017/103 E. ve 2018/542 K. sayılı kararı gereği Animasyon Merkezine dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 15.10.2018 tarih ve 101 sayılı Gazipaşa Belediye Meclis Kararları ile uygun bulunmuş; 19.11.2018 gün ve 1053 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Mecli...


İstiklal Mahallesi sınırları içerisinde yer 96 ada 37, 38, 39, 65....

İLAN            Gazipaşa İlçesi İstiklal Mahallesi sınırları içerisinde yer 96 ada 37, 38, 39, 65, 121 ve 122 nolu parseller ile Yeni Mahalle 138 ada 54 nolu parselde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 08.10.2018 tarih ve 890 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunmuştur. Belediye Meclis Kararları ve planlar 26.11.2018 tarihinden 25.12.2018 tarihleri arasında 30(otuz) gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır.         İlan olunur.                       ...


Bakılar Mahallesi sınırları içerisinde Hacımusa Deresi bitişiğinde

    İLAN                   Gazipaşa İlçesi Bakılar Mahallesi sınırları içerisinde Hacımusa Deresi bitişiğinde yer alan 25 m.’lik yol güzergahının bir kısmının düzenlenmesine ilişkin yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 04.12.2017 tarih ve 147 sayılı Gazipaşa Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunmuş; Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2018 tarih ve 670 sayılı kararı ile değiştirilerek onanmıştır. Belediye Meclis Kararları ve planlar 11.10.2018 tarihinden 09.1...


İstiklal Mahallesi sınırları içerisinde 20L-IV-B uygulama imar planı

    İLAN                   Gazipaşa İlçesi İstiklal Mahallesi sınırları içerisinde 20L-IV-B uygulama imar planı paftasında yer alan 1385 ada 5 nolu parselde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 04.06.2018 tarih ve 056 sayılı Gazipaşa Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış; 07.08.2018 gün ve 730 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunmuştur. Belediye Meclis Kararları ve planlar 09.10.2018 tarihinden 07.11.2018 tarihleri arasında 30(otuz) gün süre ile ila...


Pazarcı, Cumhuriyet ve Koru Mahallelerinde

    İLAN                   Gazipaşa İlçesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli imar planı plan notlarına Gazipaşa İlçesi Pazarcı, Cumhuriyet ve Koru Mahallelerinde konut ve konut+ticaret alanlarında plan değişikliği gerekmeksizin turizm tesisi yapılabileceğine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği; Gazipaşa Belediye Meclisinin 04.06.2018 tarih ve 57 sayılı Kararı ile değiştirilerek onaylanmıştır. Belediye Meclis Kararları ve planlar 05.10.2018 -03.0...


Pazarcı mahallesi V.Etap Geri Dönüşüm ve 3194/18. madde imar uygulama

İLAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR Gazipaşa Belediye Encümeninin 15.03.2018 tarih ve 098 sayılı  kararı ile   Pazarcı mahallesi V.Etap Geri Dönüşüm ve 3194/18. madde imar uygulama bölgesi  1486 ada 1, 2, 3, 4,  1487 ada 1, 2,   1488 ada 1, 2, 3, 4, 5,  1489 ada 1, 2, 3, 4,  1490 ada 1, 2, 3,   1491 ada 1, 2,  1492 ada 1, 2,  1494 ada 1, 2,  1495 ada 1, 2, 3,  1496 ada 1, 2, 3,  1497 ada 1, 2, 3, 4, 5,  1498 ada 1, 2, 3, 4, 5, 10,  1499 ada 1,...


Pazarcı mahallesi VI.Etap 3194/18. madde imar uygulama bölgesi;

İLAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR Pazarcı mahallesi VI.Etap 3194/18. madde imar uygulama bölgesi;  21 ada  2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 45, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71,   22 ada 48,  27 ada 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 27, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, ...


Antalya ili, Gazipaşa İlçesi, kıyı kesimine ait onaylı 1/1000

    İLAN                            Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 03.05.2018 tarih ve 74422 sayılı Makam Olur’u ile onaylanan Antalya ili, Gazipaşa İlçesi, kıyı kesimine ait onaylı 1/1000 ölçekli ITRF96 koordinat sistemli P28-c-01-b-3-b, P28-b-21-c-4-a, P28-b-21-a-2-b, P28-b-21-c-4-c, P28-b-21-c-3-d, P28-c-01-b-2-d, P28-c-01-b-2-c,  P28-b-21-c-4-b, P28-c-02-a-4-a ve P28-c-02-a-4-d numaralı halihazır paftalar üzerine kıyı kenar çizgisi aktarım, iptal ve tespit işlemleri yapılm...


Paylaş