İLAN

 

        Gazipaşa İlçesi, Gazipaşa İlçesi Pazarcı ve Koru Mahalleleri 2. ve 3. Derece Doğal Sit Alanına ait 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22.02.2019 tarih ve 45217 sayılı Makam Olur’u ile 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109. Maddesi uyarınca tadilen onaylanmış olup; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 12.03.2019 tarihinde bir (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır. 3194 sayılı İmar Kanunu gereğince ilan olunur.                                                                                                                                 

 

 

Av. Semra YALÇIN BİLGİÇ

Belediye Başkan Yard.