İLAN

 

       

        Gazipaşa İlçesi İstiklal Mahallesi sınırları içerisinde 20L-IV-B uygulama imar planı paftasında yer alan 1385 ada 5 nolu parselde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 04.06.2018 tarih ve 056 sayılı Gazipaşa Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış; 07.08.2018 gün ve 730 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunmuştur. Belediye Meclis Kararları ve planlar 09.10.2018 tarihinden 07.11.2018 tarihleri arasında 30(otuz) gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır.                                 

 

         İlan olunur.

          

Adem KAYA

Belediye Başkan Yard

Paylaş