İLAN

 

       

        Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 14.12.2017 tarih ve 21919 sayılı Makam Olur’u ile onaylanan Antalya ili, Gazipaşa İlçesi, Kahyalar Mahallesi kıyı kesimine ait onaylı 1/1000  ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli ITRF96 koordinat sistemli P28-b-21-b-1-d, P28-b-21-a-2-c, P28-b-21-a-2-b, P28-b-21-a-2-a ve P28-b-16-d-3-d numaralı halihazır paftalar üzerine kıyı kenar çizgisi aktarım, iptal ve tespit işlemleri yapılmış olup; söz konusu paftalar 12.01.2018-10.02.2018 tarihleri arasında  30 (otuz) gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır.

 

         İlan olunur.

          

 

 

Semra Yalçın BİLGİÇ

Belediye Başkan Yard.

 

Paylaş