MİSYONUMUZ

       Belediyeye Meclisi ve Encümeninin iş ve işlemlerini kolaylaştırmak sekretarya işlerini yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun şekilde zamanında yaparak Belediye kuruluş ve üniteleri ile koordinasyonu sağlamaktır.

VİZYONUMUZ

       Birimimiz; hizmette verimlilik ve devamlılığı, adaleti, uyumu esas alan, bilgi ve teknolojiye hâkim, güvenilir, şeffaf ve hesap verilebilir olmayı hedefler.

İLKELERİMİZ

-İşlemlerin zamanında ve doğru yapılmasıyla Güvenilirlik,

 -İşlem ve uygulamalarda Hukuka Uygunluk,

 -Hizmet sunumlarında yerindelik ve uygunluk prensibinden hareketle Etkinlik,

 -Nitelikli, üretken ve rasyonel yöntemlerle Verimlilik,

-Karar ve değerlendirmelerde Açıklık,

-Hizmet sunumlarında Adalet,

-Yaklaşımda Eşitlik,

-Çalışmalarda Ekip Ruhu,

-Araştırma ve Uygulamalarla Sürekli Gelişim,

-Sürekli gelişim için Sürekli Eğitim

Paylaş