İLAN

 

       

        Gazipaşa İlçesi Önurtepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 101 ada 369 nolu parselde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 01.11.2017 tarih ve 134 sayılı Gazipaşa Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunmuş; 15.12.2017 gün ve 1195 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanmıştır. Belediye Meclis Kararları ve planlar 30.01.2018 -28.02.2018 tarihleri arasında 30(otuz) gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır.                       

 

         İlan olunur.

          

 

 

Adem KAYA

Belediye Başkan Yard.

 

Paylaş