İLAN

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

             Gazipaşa Belediye Encümeninin 02.10.2018 tarih ve 237 sayılı  kararı ile   Pazarcı mahallesi V.Etap Geri Dönüşüm ve 3194/18. madde imar uygulama bölgesi

1486 ada 1, 2, 3, 4,

1487 ada 1, 2, 

1488 ada 1, 2, 3, 4, 5,

1489 ada 1, 2, 3, 4,

1490 ada 1, 2, 3, 

1491 ada 1, 2,

1492 ada 1, 2,

1494 ada 1, 2,

1495 ada 1, 2, 3,

1496 ada 1, 2, 3,

1497 ada 1, 2, 3, 4, 5,

1498 ada 1, 2, 3, 4, 5, 10,

1499 ada 1, 2, 3,

1500 ada 1, 2, 3,

1501 ada 1, 2, 3, 4,

1502 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,

1503 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6,

1504 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

1505 ada 1, 2, 3, 4, 5,

1506 ada 1,

1507 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

1508 ada1, 2, 3,

1509 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

1510 ada  1, 2, 3, 4, 5, 6,

1511 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6,

1512 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

1513 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6,

1514 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

1515 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

1516 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

1517 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6,

1518 ada 1, 2, 3, 4, 8,

1519 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

1520 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

 1521 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

1522 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

1523 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

1524 ada 1, 2,

1525 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6,

1526 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

1527 ada 1, 2, 3,

1528 ada 1,

1529 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6,

1530 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6,

1531 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

1532 ada 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

1533 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

1534 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

1535 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,

1536 ada 1,

1537 ada 1, 2,

1538 ada 1,

1539 ada 1,

1540 ada 1,

1541 ada 1,

1542 ada 1,

1543 ada1,

1544 ada1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

1548 ada 1, 2, 3, 4, 5,

1549 ada 1, 2,

1550 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6,

1551 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

1902 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

1903 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  parsellerini  kapsayan alanda yapılan 3194 sayılı imar kanunun 18  ve 19 maddeleri ile 2981/3290 sayılı kanunun Ek.1 maddelerine göre hazırlanan imar uygulama dosyası, Antalya Büyükşehir Belediye Encümeninin  13.12.2018 tarih  ve 1740 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Gazipaşa Belediyesi tarafından 20.12.2018  ila 18.01.2019 tarihleri arasında 30(otuz)gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır.

 

                İlan olunur.

 

Dr. Adil ÇELİK

Belediye Başkanı

Paylaş