İLAN

 

        Gazipaşa İlçesi Koru ve Bakılar Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ve TOKİ’ye devrolan parsellerde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 11.03.2019 gün ve 191 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanmıştır. Belediye Meclis Kararları ve planlar 03.04.2019 tarihinden 02.05.2019 tarihleri arasında 30(otuz) gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır.                                                                                                                                 

 

 

Adem KAYA

Belediye Başkan Yard.

Paylaş