İLAN

 

        Gazipaşa İlçesi Yeni Mahalle sınırları içerisinde yer alan ticaret alanı ve konut altı ticaret alanı olarak planlı bulunan, 138 ada 53 ve 392 ada 1 parsellerin Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2017/103 E. ve 2018/542 K. sayılı kararı gereği Animasyon Merkezine dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 15.10.2018 tarih ve 101 sayılı Gazipaşa Belediye Meclis Kararları ile uygun bulunmuş; 19.11.2018 gün ve 1053 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanmıştır. Belediye Meclis Kararları ve planlar 04.12.2018-02.01.2019 tarihleri arasında 30(otuz) gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır.                                                                                                                                     

 

Av. Semra YALÇIN

Belediye Başkan Yard.